فهرست مطالب

استراتژی های مراقبت از گوساله در هوای سرد

آغاز فصل سرما مجموعه ای از چالش ها برای رشد و حفظ سلامت گوساله به همراه دارد. منطقه دمای خنثی به دمایی گفته می شود که گوساله برای حفظ دمای بدن خود انرژی اضافی صرف نکند. این دما در گوساله های تازه متولد شده بین ۱۰ تا ۲۰ درجه سانتی گراد تا ۴ هفته بعد از تولد و برای گوساله های بالاتر از ۱ ماه  ۰ تا ۲۳ درجه می باشد. بطوریکه وقتی دمای هوا به صفر درجه سانتی گراد می رسد گوساله به ۲۰ درصد  شیـر بیشتری  برای نگهداری  احتیاج  دارد.

این یک قانون است که به ازای هر ۱ درصد کاهش از درجه TNz (منطقه دمای خنثی) انرژی مورد نیاز گوساله برای نگهداری ۱ درصد افزایش می یابد.زمانی که گوساله انرژی کافی دریافت نکند بافت چربی بدن را برای حفظ دمای خود استفاده خواهد کرد. (گوساله در زمان تولد تنها ۳ تا ۴ درصد چربی در بدن خود دارد) بر همین اساس هنگامی که انرژی کمتری دریافت کند می تواند منجر به بیماری و ضعیف شدن در رشد و وزن گیری و در برخی موارد مرگ و میر حیوان را منجر می شود.

۱) ۲۴ ساعت اول

هرچه سریعتر باید به خشک شدن گوساله و جلوگیری از سرد شدن آن کمک کرد، گوساله را به محیط گرم انتقل داد، بند ناف را ضد عفونی کرد و خیلی فوری آغوز داد که در شرایط تنش سرمایی اهمیت زیادی دارد. زیرا سیستم ایمنی غیر فعال، انرژی بالا و سایر مواد مغذی را برای گوساله ایجاد می کند.

۲) شیر را گرم و ثابت نگه دارید

دمای جایگزین شیر مصرفی باید بین ۳۸ تا ۴۰ درجه باشد. اگر شیر سرد باشد گوساله انرژی بیشتری را صرف گرم نگهداشتن و حفظ دمای بدن هنگام شیرخوردن می کند و اگر گرم باشد باعث سوختن دهان گوساله میگردد و گوساله را برای مصرف وعده بعدی مردد میکند.

به یاد داشته باشید گوساله حجم، ماده خشک، زمان یکسان از روز و همان دمای تغذیه را دوست دارد.

۳) دمای سرد: مواد غذایی بیشتر

همان طور که گفته شد کاهش دما نیاز به انرژی را افزایش می دهد. ارائه مواد مغذیه بیشتر برای تامین انرژی مورد نیاز و امکان رشد را می توان به چند روش انجام داد:

۱ افزایش تعداد وعده های شیردهی از دو تا سه وعده غذایی در روز

۲ افزایش حجم مصرفی شیر ۵ درصد یا یک لیتر در هر وعده.

۳ افزایش ماده خشک مصرف از طریق شیر.

۴ بهتر است از جایگزین های شیری استفاده گرددکه بیش از ۲۰ درصد چربی دارد.

۵ استفاده از شیرگاوهای تازه را که انرژی بالاتری را برای گوساله تامین می کند.

ماده خشک شیر را بررسی کنید و درصورت نیاز با افزودن مکمل چربی یا میلک بالانس برای تکمیل مواد مغذی استفاده کنید.

تغییرات در ماده خشک شیر در روز نباید بیش از ۱ درصد باشد