افتتاح کارخانه مکمل سازی رضوان

در حاشیه پانزدهمین نمايشگاه بين­ المللي صنعت دام،طیور، آبزیان و صنایع وابسته ایران – تبریز، سمیناری با موضوعیت استرس حرارتی در گاو شیری برگزار شد و از چندین موسسه دامپروری بازدید به عمل آمد.

محصولات مرتبط

بازدید از موسسات دامپروری در حاشیه نمایشگاه