فهرست مطالب

بازدید مدیر کل محترم سازمان امور عشایر استان آذربایجانشرقی

در مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ مدیر کل محترم سازمان عشایر استان آذربایجانشرقی جناب آقای دکترمحمد حسین آل هاشم  و هیئت همراهشان از طرح توسعه ی شرکت رضوان دانه تبریز بازدید به عمل آوردند.