فهرست مطالب

بازدید مدیر کل محترم سازمان دامپزشکی استان آذربایجانشرقی

در مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ مدیر کل محترم سازمان دامپزشکی استان آذربایجانشرقی جناب آقای دکتر امیر حسین بهداد از طرح توسعه ی شرکت رضوان دانه تبریز بازدید به عمل آوردند.