فهرست مطالب

ششمین جشنواره حامیان رعایت حقوق مصرف کنندگان

ویژه برنامه تقدیر از حامیان حقوق مصرف کنندگان استان آذربایجانشرقی با حضور جنابان آقای دکتر یونس ژائله ،صابر پرنیان، استاندار محترم آذربایجانشرقی و معاون وزیر در تاریخ ۲۱ اسفندماه۱ ۱۴۰برگذار شد. شرکت تولیدی بازرگانی رضوان دانه تبریز برای چهارمین سال پیاپی موفق به کسب گواهینامه طلایی رعایت حقوق مصرف کنندگان سال ۱۴۰۰ شد.

تولیدی بازرگانی رضوان دانه تبریز

” مصمم به تولید برتریم “