فهرست مطالب

برنامه ایده طلایی پخش از شبکه یک سیما

مستند شرکت تولیدی بازرگانی رضوان دانه تبریز توسط برنامه ایده طلایی از شبکه یک سیما🎙️

پخش شده در تاریخ ۲ بهمن ماه  ۱۴۰۰

زمان پخش:  ۱۶:۰۰

تولیدی بازرگانی رضوان دانه تبریز
” مصمم به تولید برتریم “