فهرست مطالب

برگزاری سمینار علمی آموزشی

درسال ۹۵ در هتل کایای تبریز، مجموعه رضوان دانه با برگزاری سمینار علمی آموزشی با هدف بهبود عملکرد فعالین در حوضه دام و طیور و با دعوت از حضور اساتیدی چون: پروفسور قربانی ، پروفسور زینالی، و … و با مجریگری میلاد وطن پرست بر روند توسعه هرچه بهتر این صنعت کمک کند.