خوراک گاو
ویژه گاو شیری خوراک پر شیر

مختص گاوهای با تولید شیر 25 الی 30 کیلوگرم

وزن کیسه:

۴۰ کیلوگرم

 

ویژگی ها:

  • تامین کننده احتیاجات غذایی دام های با تولید شیر زیاد 
  • بهبود عملکرد تولیدمثل و کاهش روزهای باز
  • افزایش عمر مفید گله
  • تثبیت رکورد گله
  • کاهش بیماری های متابولیکی دام

میزان مصرف : 

به ازای هر ۲/۵ کیلوگرم شیر تولیدی ۱ کیلوگرم خوراک.

 این خوراک باید به مدت ۷ الی ۱۰ روز با خوراک قبلی مخلوط شده و به مصرف دام برسد.

 

زمان مصرف:

تا سه ماه پس از تولید می باشد.

 

شرایط نگه‌داری:

در محل خشک و خنک و دور از نور مستقیم آفتاب نگهداری شود چیدمان روی پالت ۴ردیف و در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی گراد.

محصولات مرتبط

خوراک گاو
ویژه گاو شیری(کم شیر)

خوراک گاو
ویژه گاو شیری ۱

خوراک گاو
ویژه گاو گوشتی پرواری

خوراک گاو
ویژه گاو گوشتی پرواری (ویژه)