خوراک پسدان۲
ویژه مرغ گوشتی

خوراک پسدان۲ مرغ شرکت رضوان دانه تبریز با فرمولاسیون دقیق بر اساس نیازهای تغذیه ای دان کامل مرغ ، تنظیم گردیده است.

ویژگی های محصول:

وزن تقریبی:

گارانتی مصرف:

نوع دان :

شکل محصول :

قطر دان :

۴۰ کیلوگرم

حداکثر تا ۳ ماه پس از تولید

پسدان ۲

پلت

۴ میلی‌متر

شرایط نگه‌داری:

در جای خشک ، در دمای حداکثر ۲۵ درجه سانتیگراد، دور از نورمستقیم خورشید و بروی پالت در ۴ ردیف نگهداری شود.

مزایای مصرف خوراک پسدان ۲:

  • انرژی جهت دستیابی به حداکثر رشد در انتهای دوره پرورش بسیار مهم می باشد تغذیه با دان پایانی شرکت رضوان که به لحاظ انرژی و پروتئین متناسب با رشد پرنده می باشد در سودآوری ضریب تبدیل غذائی گله نقش موثری دارد. در این مرحله از  رشد بیشترین مقدار خوراک مصرف می گردد 

  • مجموع عملکرد گله با مصرف دان پایانی شرکت رضوان دانه می تواند سبب افزایش سود و بهره وری بیشتری دارد.

زمان مصرف:

از ۴۳ روزگی تا پایان دوره 

محصولات مرتبط

خوراک سوپر استارتر(آغازین)
ویژه مرغ گوشتی

خوراک پیشدان
ویژه مرغ گوشتی

خوراک میاندان
ویژه مرغ گوشتی

خوراک پسدان۱
ویژه مرغ گوشتی