مکمل ویتامینه فرمول سازمان کولین ۱۰۰
ویژه مرغ گوشتی

تامیـن کننده کلیه احتیاجات ویتامینه و مواد معدنی مـرغ گوشتی فرمول سازمان کولین ۱۰۰ کلیه ویتامین ها از نوع پوشش دار و از برندهای اروپایی و کلیه مواد معدنی بصورت Feed Grade می باشند.

وزن کیسه:

۲۵ کیلوگرم

 

میزان مصرف:

  • به طور مداوم در جیره غذائی روزانه جهت تامین ویتامین‌ها و مواد معدنی مورد نیاز استفـاده می‌شود.
  • ۲/۵ کیلوگرم مکمل ویتامینه + ۲/۵ کیلوگرم مکمل معدنی در هر تن خوراک

زمان مصرف:

 حداکثر تا ۶ ماه پس از تولید

 

شرایط نگه‌داری:

در جای خشک، دمای پائین تر از  ۲۵ درجه سانتیگراد، دور از نورمستقیم خورشید و بروی پالت در ۴ ردیف نگهداری شود.

محصولات مرتبط

کنسانتره ۲/۵ درصد
ویژه مرغ گوشتی دو مرحله‌ای A و B

کنسانتره ۲/۵ در صد
ویژه مرغ گوشتی (تک مرحله‌ای)

کنسانتره ۲/۵ درصد
ویژه مرغ گوشتی پری استارتر

کنسانتره ۵ در صد
ویژه مرغ گوشتی A و B ( دو مرحله‌ای)