مکمل معدنی تلیسه
ویژه آنیونیک دوره انتظار

کلیه ویتامین‌های مورد استفاده از نوع پوشش‌دار و از برندهای اروپایی می‌باشند. کلیه مواد معدنی به صورت Feed Grade می‌باشند.

وزن کیسه:

۲۵ کیلوگرم

مواد تشکیل دهنده:

حاوی مواد آنیونیک مـورد نیاز دوره انتظار زایش دام

ویژگی ها:

  •  کاهش و پیش گیری از بیماری‌های متابولیکی
  •  کاهش و جلوگیری از جفت ماندگی و سختی زایی

 

توصیه‌:

 جهت افزایش راندمان و بهبود عملکرد، توصیه می‌شود که مکمل آنیونیک دوره انتظار هم زمان با مکمل ویتامینه معدنی دوره انتظار استفاده شود.

میزان مصرف : 

  •  ۲۱ روز قبل از زایش تا روز زایش
  • روزانه ۵۰۰ گرم به ازای هر راس

 

زمان مصرف:

تا سه ماه پس از تولید می باشد.

 

شرایط نگه‌داری:

در محل خشک و خنک و دور از نور مستقیم آفتاب نگهداری شود چیدمان روی پالت ۴ و در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد.

محصولات مرتبط

مکمل ویتامینه گاو شیری
R1

مکمل معدنی گاو شیری
R2

مکمل معدنی گاو شیری
ویژه R1

مکمل معدنی گاو شیری
ویژه R2