مکمل ویتامینه تلیسه
ویژه آنیونیک دوره انتظار

کلیه ویتامین‌های مورد استفاده از نوع پوشش‌دار و از برندهای اروپایی می‌باشند. کلیه مواد معدنی به صورت Feed Grade می‌باشند.

وزن کیسه:

۲۵ کیلوگرم

مواد تشکیل دهنده:

حاوی مواد آنیونیک مـورد نیاز دوره انتظار زایش دام

ویژگی ها:

  •  کاهش و پیش گیری از بیماری‌های متابولیکی
  •  کاهش و جلوگیری از جفت ماندگی و سختی زایی

 

توصیه‌:

 جهت افزایش راندمان و بهبود عملکرد، توصیه می‌شود که مکمل آنیونیک دوره انتظار هم زمان با مکمل ویتامینه معدنی دوره انتظار استفاده شود.

میزان مصرف : 

  •  ۲۱ روز قبل از زایش تا روز زایش
  • روزانه ۵۰۰ گرم به ازای هر راس

 

زمان مصرف:

تا سه ماه پس از تولید می باشد.

 

شرایط نگه‌داری:

در محل خشک و خنک و دور از نور مستقیم آفتاب نگهداری شود چیدمان روی پالت ۴ و در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد.

محصولات مرتبط

مکمل ویتامینه گاو شیری
ویژه R1

مکمل ویتامینه گاو شیری
ویژه R2

مکمل ویتامینه گاو شیری
ویژه R3

مکمل ویتامینه گاو شیری
ویژه R1 ویتامینه