مکمل ویتامینه تلیسه
ویژه دوره انتقال

کلیه ویتامین‌های مورد استفاده از نوع پوشش‌دار و از برندهای اروپایی می‌باشند. * کلیه مواد معدنی به صورت Feed Grade می‌باشند.

وزن کیسه:

۲۵ کیلوگرم

 

ویژگی ها:

  •  کاهش بیماری های متابولیکی
  •  کاهش ورم پستان و جفت ماندگی
  •  پیشگیری از کبد چرب به علت وجود کولین به عنوان دهنده گروه متیـل
  •  بهبود تعـادل انـرژی
  •  کاهش اجسام کتونی در خون و متعاقبا کاهش وقوع کتوز
  •  بهبود راندمان خوراک Feed efficiency
  • تامین و حفظ سطح گلوکز خون و انرژی مورد نیاز دام در سطح مناسب

میزان مصرف : 

۵۰۰ گرم قبل و بعد از زایـش

 

زمان مصرف:

تا سه ماه پس از تولید می باشد.

 

شرایط نگه‌داری:

در محل خشک و خنک و دور از نور مستقیم آفتاب نگهداری شود چیدمان روی پالت ۴ و در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد.

محصولات مرتبط

مکمل ویتامینه گاو شیری
ویژه R1

مکمل ویتامینه گاو شیری
ویژه R2

مکمل ویتامینه گاو شیری
ویژه R3

مکمل ویتامینه گاو شیری
ویژه R1 ویتامینه