مکمل معدنی بوقلمون مولد
ویژه دوره تولید

تامین کننده کلیه احتیاجات ویتامینه و مواد معدنی بوقلمون مولد (دوره تولید) کلیه ویتامین‌ها از نوع پوشش‌دار و از برندهای اروپایی و کلیه مواد معدنی بصورت Feed Grade می‌باشند.

میزان مصرف: 

به طور مداوم در جیره غذائی روزانه جهت تامین ویتامیـن ها و مواد معدنـی مورد نیاز استفـاده می شود. ۲/۵ کیلوگرم مکمل ویتامینه + ۲/۵ کیلوگرم مکمل معدنی در هر تن خوراک

 

زمان مصرف:

حداکثر تا ۶ ماه پس از تولید

 

شرایط نگه‌داری:

درجای خشک، دمای پایین تر از ۲۵ درجه سانتیگراد و دور از نور مستقیم خورشید روی پالت ۴ ردیف نگهداری شود.

محصولات مرتبط

مکمل ویتامینه بوقلمون مولد
ویژه دوره تولید

مکمل معدنی بوقلمون مادر
ویژه مرحله تولید

مکمل معدنی بوقلمون گوشتی
ویژه مرحله پایانی

مکمل معدنی مرغ تخمگذار
ویژه سویه نیک جیک مرحله پرورش