مکمل معدنی بوقلمون گوشتی
ویژه مرحله پایانی

تامین کننده کلیه احتیاجات ویتامینه و مواد معدنی اختصاصی بوقلمون گوشتی (مرحله پایانی) کلیه ویتامین‌ها از نوع پوشش‌دار و از برندهای اروپایی و کلیه مواد معدنی بصورت Feed Grade می‌باشند.

میزان مصرف: 

به طور مداوم در جیره غذائی روزانه جهت تامین ویتامیـن ها و مواد معدنـی مورد نیاز استفـاده می شود. ۲/۵ کیلوگرم مکمل ویتامینه + ۲/۵ کیلوگرم مکمل معدنی در هر تن خوراک

 

زمان مصرف:

حداکثر تا ۶ ماه پس از تولید

 

شرایط نگه‌داری:

درجای خشک، دمای پایین تر از ۲۵ درجه سانتیگراد و دور از نور مستقیم خورشید روی پالت ۴ ردیف نگهداری شود.

محصولات مرتبط

کنسانتره ۵ در صد
ویژه بوقلمون گوشتی ( ۳ مرحله‌ای)

مکمل ویتامینه بوقلمون گوشتی
ویژه مرحله آغازین

مکمل ویتامینه بوقلمون گوشتی
ویژه مرحله پایانی

مکمل معدنی بوقلمون مولد
ویژه دوره تولید