مکمل معدنی مرغ مادرگوشتی
ویژه سویه ROSS 308 مرحله تولید

تامین کننده کلیه احتیاجات ویتامینه و مواد معدنی مرغ مادرگوشتی سویه ROSS 308 کلیه ویتامین‌ها از نوع پوشش‌دار و از برندهای اروپایی و کلیه مواد معدنی بصورت Feed Grade می‌باشند.

میزان مصرف : 

به طور مداوم در جیره غذائی روزانه جهت تامین ویتامیـن ها و مواد معدنـی مورد نیاز استفـاده می شود. ۲/۵ کیلوگرم مکمل ویتامینه + ۲/۵ کیلوگرم مکمل معدنی در هر تن خوراک

 

زمان مصرف:

حداکثر تا ۶ ماه پس از تولید

 

شرایط نگه‌داری:

در جای خشک، دمای پائین تر از ۲۵ درجه سانتیگراد، دور از نورمستقیم خورشید و بروی پالت در ۴ ردیف نگهداری شود.

محصولات مرتبط

کنسانتره ۳ در صد
ویژه مرغ مادر گوشتی ۵ مرحله‌ای (های لاین)

کنسانتره ۳ در صد
ویژه مرغ مادر گوشتی ۲ مرحله‌ای (های لاین)

مکمل ویتامینه مرغ مادرگوشتی
ویژه سویه ROSS 308 مرحله پرورش

مکمل ویتامینه مرغ مادرگوشتی
ویژه سویه ROSS 308 مرحله تولید