مکمل معدنی مرغ گوشتی
ویژه جوجه گوشتی ویژه رضوان دانه

تامیـن کننده کلیه احتیاجات ویتامینه و مواد معدنی مرغ گوشتی ویژه رضوان دانه کلیه ویتامین ها از نوع پوشش دار و از برندهای اروپایی و کلیه مواد معدنی بصورت Feed Grade می‌باشند.

وزن کیسه:

۲۵ کیلوگرم

میزان مصرف: 

به طور مداوم در جیره غذائی روزانه جهت تامین ویتامیـن ها و مواد معدنـی مورد نیاز استفـاده می شود. ۲/۵ کیلو گرم مکمل ویتامینه + ۲/۵ کیلو گرم مکمل معدنی در هر تن خوراک

 

 زمان مصرف:

 حداکثر تا ۶ ماه پس از تولید.

 

شرایط نگه‌داری:

درجای خشک، دمای پایین تر از ۲۵ درجه سانتیگراد و دور از نور مستقیم خورشید روی پالت ۴ ردیف نگهداری شود.

محصولات مرتبط

کنسانتره ۲/۵ درصد
ویژه مرغ گوشتی دو مرحله‌ای A و B

کنسانتره ۲/۵ در صد
ویژه مرغ گوشتی (تک مرحله‌ای)

کنسانتره ۲/۵ درصد
ویژه مرغ گوشتی پری استارتر

کنسانتره ۵ در صد
ویژه مرغ گوشتی A و B ( دو مرحله‌ای)