مکمل ویتامینه گاو شیری
ویژه R1

کلیه ویتامین‌های مورد استفاده از نوع پوشش‌دار و از برندهای اروپایی می‌باشند. کلیه مواد معدنی به صورت Feed Grade می‌باشند.

وزن کیسه:

۲۵ کیلوگرم

 

مواد تشکیل دهنده:

حاوی بیوتین و موننسین به آنالیز مواد معدنی، ۵۰ درصد نیـز به صورت کلاته اضافه خواهد شد.

 

ویژگی ها:

  •  تامین کلیه احتیاجـات ویتامینـه و معدنـی دام
  •  افزایش قابلیت هضم جیره
  •  بهبـود رانـدمان خـوراک Feed efficiency 
  • بهبـود راندمـان استفاده از انرژی و پروتئیـن
  •  افزایـش تولیـد شیـر و کاهـش ورم پستـان
  •  افزایش قدرت باروری و تقویت سیستم ایمنی
  •  کاهش بیماری های متابولیکی و اندام حرکتی
  •  کاهش لنگش و افزایش میزان فحلی و سلامت سم
  •  کاهش سقط جنین و جفت ماندگی

میزان مصرف : 

۱۵۰ گـرم بـه ازای هـر راس

 

زمان مصرف:

تا سه ماه پس از تولید می باشد.

 

شرایط نگه‌داری:

در محل خشک و خنک و دور از نور مستقیم آفتاب نگهداری شود چیدمان روی پالت ۴ و در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد.

محصولات مرتبط

مکمل ویتامینه گاو شیری
R1

مکمل ویتامینه گاو شیری
ویژه R2

مکمل معدنی گاو شیری
R2

مکمل معدنی گاو شیری
ویژه R1