فهرست مطالب

خودکفایی، تولید و امنیت غذایی پایدار با آرین

  • جوجه‌های یک‌ روزه‌ ای که برای تولید گوشت مرغ در سالن‌های پرورش استفاده می‌شود به ترتیب از مرغ‌های استاندارد (لاین)، مرغ اجداد و سپس مرغ مادر گرفته شده‌اند بنابراین این گروه از طیور در پایداری امنیت غذایی کشور اهمیت بالایی دارد.

  • امنیت غذایی به عنوان یکی از مسایل پایه کشور از جمله دغدغه‌های جدی حاکمیت است که تولید مرغ استاندارد ایرانی می‌تواند به‌ عنوان کلید خودکفایی، تکمیل زنجیره تولید و کاهش خروج ارز از کشور باشد.
  • در شرایط تحریمهای یک طرفه و ظالمانه ای که کشور با آن مواجه است، بدیهی است که به دلیل اطمینان از تامین جوجه یکروزه مورد نیاز مزارع پرورش جوجه گوشتی بایستی به نژاد آرین که با شرایط بومی کشور متناسب گردیده است، توجه بیش از پیش شود.

از دیدگاه متخصصین مرکز اصلاح نژاد لاین آرین ، این سویه با توجه به شاخص های عملکردی همانند رشد عضله سینه، افت لاشه، ضریب تبدیل و مقاومت بسیار قابل قبول برابر بیماری ها.

خصوصیات عملکردی نژاد آرین:

نژاد آرین از نظر ظاهر و طعم گوشت تولیدی مانند نژاد‌های راس و کاب است.

  • در زمینه پرورش جوجه گوشتی نژاد آرین جهت دست یابی به حداکثر پتانسیل عملکرد رشد می بایست نیازهای تغذیه ای این نژاد زیر نظر متخصصین تغذیه تنظیم و توسط کارخانه خوراک آماده پلت شده تولید گردد.
  • در این راستا شرکت رضوان دانه تبریز بر آن شده است که با بکار گیری نیروی متخصص خود دان پلت کاملا تخصصی تولید و برای مرغداران محترم باشگاه مشتریان عرضه نموده است .

خصوصیات خوراک آماده اختصاصی نژاد آرین شرکت رضوان دانه

۱. بهبود ضریب تبدیل غذایی جوجه گوشتی آرین
۲. تامین احتیاجات ویتامینه و مواد معدنی جوجه گوشتی آرین
۳. تقویت سیستم ایمنی جوجه گوشتی آرین و ایجاد مقاومت در برابر بیماری ها
۴. کسب حداکثر یکنواختی وزن گیری گله

استفاده از خوراک آماده پلت شده اختصاصی این نژاد و پیشنهادات علمی و تجربی کارشناسان خدمات مشتریان شرکت رضوان دانه = کسب حداکثر موفقیت با پرورش جوجه گوشتی نژاد آرین