پایاندان ۲
ویژه بوقلمون

خوراک پایاندان۲ شرکت رضوان دانه تبریز با فرمولاسیون دقیق بر اساس نیازهای تغذیه ای دان کامل بوقلمون ، تنظیم گردیده است. کلیه ویتامین ها از نوع پوشش دار و از برندهای اروپایی و کلیه مواد معدنی بصورت Feed Grade می باشند.

ویژگی های محصول:

وزن تقریبی:

گارانتی مصرف:

نوع دان :

شکل محصول :

قطر دان :

۴۰ کیلوگرم

حداکثر تا ۴ ماه پس از تولید

سوپر استارتر

پلت

۲ میلی‌متر

شرایط نگه‌داری:

در جای خشک ، در دمای حداکثر ۲۵ درجه سانتیگراد، دور از نورمستقیم خورشید و بروی پالت در ۴ ردیف نگهداری شود.

مزایای مصرف خوراک سوپر استارتر:

  • انرژی جهت دستیابی به حداکثر رشد در انتهای دوره پرورش بسیار مهم می باشد.
  • تغذیه با دان پایانی شرکت رضوان که به لحاظ انرژی و پروتئین متناسب با رشد پرنده می باشد در سودآوری و ضریب تبدیل غذائی گله نقش موثری دارد.
  • در این از مرحله رشد، بیشترین مقدار خوراک، مصرف می گردد بنابراین مجموع عملکرد گله با مصرف دان پایانی شرکت رضوان دانه، می تواند سبب افزایش سود و بهره وری بیشتر گردد.

 

زمان مصرف:

از ۳۴ روزگی  الی پایان دوره 

محصولات مرتبط

خوراک سوپر استارتر(آغازین)
ویژه مرغ گوشتی

خوراک پیشدان
ویژه مرغ گوشتی

خوراک میاندان
ویژه مرغ گوشتی

خوراک پسدان۱
ویژه مرغ گوشتی