کنسانتره ۲/۵ درصد
ویژه مرغ گوشتی پری استارتر

کلیه ویتامین های مورد استفاده از برندهای اروپایی می باشند. کلیه مواد معدنی به صورت Feed Grade می باشند.

وزن کیسه:

۲۵ کیلوگرم

 

مواد تشکیل دهنده کنسانتره: 

 مکمل ویتامینه و معدنی اختصاصی، DL متیونین، لیزین، ترئونین، آنزیم فیتاز، مولتی آنزیم، کولین کلرایـد، مونوکلسیم فسفات، کربنات کلسیم و سایر افزودنی های مجاز

 

توضیحات:

  • محاسبات اسید های آمینه و فسفر بر مبنای درصد قابل دسترس صورت گرفته است و آنالیز کنسانتره ها بر اساس ارزش تغذیه ای آنزیم فیتاز و مولتی آنزیم محاسبه شده است.
  •  کنسانتره ها فاقد نمک و کوکسیدیواستات بوده و میزان نمک در فرمول های پیشنهادی بر اساس شرایط آب و هوای نرمال تعیین شده است و در صورت وجود سختی (TDS) بالاتر از حد نرمال، میزان نمک قابل تغییر است.
  •  احتیاجـات اسیدهای آمینه و پروتئین خـام بر اساس سیستم قابلیت هضـم ایلئومی (SID)، پروتئین ایده آل محاسبه شده است.
  •  برای بهینه شدن تعادل آنیون و کاتیون، در ارتباط با میزان جوش شیرین جیره، با دپارتمان علمی کارخانه رضوان دانه تماس حاصل فرمایید.
  •  در صورت درخواست مشتریان سایر افزودنی های مجاز، قابل افزودن به کنسانتره است.
  • به دلیل پایین بودن فعالیت سیستم گوارشی، هضمی و ایمنی پرنده در هفته اول پرورش ، تغذیه هفته اول جوجه های گوشتی اهمیت زیادی دارد.
  • پایین بودن آنزیم های گوارشی و اسیدهای صفراوی جوجه را بسیار حساس و آسیب پذیر می کند. کنسانتره پری استارتر ضمن بهبود تکامل مورفولوژیکی روده کوچک و سیستم ایمنی پرنده، نیازهای تغذیه ای جوجه را به نحو مناسبی تامین می نماید و این امر منجر به بهبود رشد جوجه و افزایش وزن در سایر مرلحل رشد میشود.
  • در تحقیقات انجام شده، مشخص شده که بعد از هچ شدن جوجه گوشتی هرچه زودتر به مواد مغذی دسترسی پیدا کند، فرآیند جذب زرده، زودتر انجام میشود و این مواد مغذی در کنسانتره پری استارتر در بالاترین سطح تامین شده است.
  • این کنسانتره را میتوان در گله های جوجه گوشتی حاصل از مادر جوان، درهفته دوم پرورش نیز مورد استفاده قرار داد.

ویژگی های کنسانتره ۲/۵درصد : 

 سرعت رشد بالا، بهبود ضریب تبدیل، کاهش طول دوره پرورش، تقویت سیستم ایمنی، کاهش تلفات ناشی از بیماری ها

 

زمان مصرف:

تا ۴ ماه پس از تولید می باشد.

 

شرایط نگه‌داری:

در محل خشک و خنک و دور از نور مستقیم آفتاب نگهداری شود چیدمان روی پالت ۴ و در دمای کمتر از  ۲۵ درجه سانتی گراد.

 

 

محصولات مرتبط

کنسانتره ۲/۵ درصد
ویژه مرغ گوشتی دو مرحله‌ای A و B

کنسانتره ۲/۵ در صد
ویژه مرغ گوشتی (تک مرحله‌ای)

کنسانتره ۵ در صد
ویژه مرغ گوشتی A و B ( دو مرحله‌ای)

کنسانتره ۵ در صد
ویژه مرغ گوشتی (تک مرحله‌ای)