برگزاری سمینار علمی آموزشی

درسال ۹۵ در هتل کایای تبریز، مجموعه رضوان دانه با برگزاری سمینار علمی آموزشی با هدف بهبود عملکرد فعالین در حوضه دام و طیور و با دعوت از حضور اساتیدی چون: پروفسور قربانی ، پروفسور زینالی، و … و با مجریگری میلاد وطن پرست بر روند توسعه هرچه بهتر این صنعت کمک کند.

شانزدهم نمایشگاه بین المللی دام و طیور، آبزیان و صنایع وابسته در سال ۱۳۹۷

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور، آبزیان و صنایع وابسته، در نمایشگاه بین المللی تبریز طی ۴ روز برگزار شد و غرفه رضوان دانه نیز در این نمایشگاه حضور به عمل آورد و وظیفه خود را درهرچه بهتر برگزار شدن نمایشگاه انجام داد. در پایان نمایشگاه به عنوان برترین غرفه انتخاب گردید.