حضور شرکت رضوان دانه تبریز در جمهوری تاتارستان

حضور شرکت رضوان دانه تبریز در جمهوری تاتارستان روسیه به میزبانی رئیس جمهور محترم در جهت افزایش تعاملات فنی و تجاری  جمهوری تاتارستان بزرگترین تولید کننده شیر و غلات در فدراسیون روسیه در سال گذشته بوده است. 

کنترل و مبارزه با جوندگان در واحدهای مرغداری

در بین جانوران موذی موجود در مرغداری‌‌‌، جوندگان به عنوان مهمترین عامل در انتشار عوامل بیماری زا به شمار ‌می‌روند و انتشار بیماری سالمونلا توسط جوندگان تائید شده است. جوندگان در مرغداری حضور دارند چرا که در این مزارع غذا‌‌‌، آب و پناهگاه به راحتی قابل دسترس است. انتقال سالمونلا به وسیله جوندگان بیشتر از جنبه انتقال مکانیکی مطرح ‌می‌باشد. آن‌ها ‌می‌توانند مریض نشوند ولی ناقل سالمونلا در روده‌های خود باشند. آن‌ها همچنین ‌می‌توانند به عنوان یک حامی‌، انواع باکتری‌ها را برای مدت زمان زیادی در بدن خود حفظ نمایند.

وظایف تکنسین‌های پرورش دهنده جوجه‌گوشتی

یک مدیر یا تکنسین پرورش دهنده جوجه‌گوشتی زمانی در پروسه تولید و پرورش خود موفق خواهد بود که شناخت کامل نسبت به پتانسیل رشد پرنده پرورشی و تامین این نیازها توسط امکانات موجود در فارم را داشته باشد و نهایت تلاش خود را در ایجاد تعادل بین این دو مورد به کار بندد‌. بدون شک امر موفقیت در پرورش موجود زنده حاصل نخواهد شد مگر با مطالعه، تلاش و دلسوزی شبانه روزی که عموماً از مدیران، تکنسین‌ها و پرسنل پرورش دهنده جوجه‌گوشتی انتظار ‌می‌رود‌.

استفاده از مکمل بافری در جیره گاو شیری

پیش از قرن بیستم، مرغ‌ها بیشتر در مزارع سنتی و بدون هیچگونه‌ سیستم مکانیزه نگهداری می‌شدند و با خوردن حشرات، دانه‌های پراکنده در سطح زمین و گیاهان اطراف مزرعه، تغذیه‌ی خود را فراهم می‌کردند. البته در همان دوران نیز دانه‌های مغذی و غلات، پسماندهای غذاهای خانگی، مواد غذایی حاوی کلسیم مانند پوسته صدف و پسماند باغ و باغچه تکمیل‌کننده خوراک طیور بوده است.

ششمین جشنواره حامیان رعایت حقوق مصرف کنندگان

ویژه برنامه تقدیر از حامیان حقوق مصرف کنندگان استان آذربایجانشرقی با حضور جنابان آقای دکتر یونس ژائله ،صابر پرنیان، استاندار محترم آذربایجانشرقی و معاون وزیر در تاریخ ۲۱ اسفندماه۱ ۱۴۰برگذار شد. شرکت تولیدی بازرگانی رضوان دانه تبریز برای چهارمین سال پیاپی موفق به کسب گواهینامه طلایی رعایت حقوق مصرف کنندگان سال ۱۴۰۰ شد. تولیدی بازرگانی رضوان دانه […]

خفگی(انسداد مری_گرفتگی مری)

پیش از قرن بیستم، مرغ‌ها بیشتر در مزارع سنتی و بدون هیچگونه‌ سیستم مکانیزه نگهداری می‌شدند و با خوردن حشرات، دانه‌های پراکنده در سطح زمین و گیاهان اطراف مزرعه، تغذیه‌ی خود را فراهم می‌کردند. البته در همان دوران نیز دانه‌های مغذی و غلات، پسماندهای غذاهای خانگی، مواد غذایی حاوی کلسیم مانند پوسته صدف و پسماند باغ و باغچه تکمیل‌کننده خوراک طیور بوده است.