نوزدهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور، آبزیان و صنایع وابسته در سال ۱۴۰۰

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور، آبزیان و صنایع وابسته در پانزدهم تیرماه ۱۴۰۰ در نمایشگاه بین المللی تبریز طی ۴ روز برگزار شد و غرفه رضوان دانه همچون سال های قبل در این نمایشگاه حضور به عمل آورد و وظیفه خود را در هرچه بهتر برگزار شدن نمایشگاه انجام داد. در پایان نمایشگاه […]

هفدهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور، آبزیان و صنایع وابسته در سال ۱۳۹۸

هفدهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور، آبزیان و صنایع وابسته، در نمایشگاه بین المللی تبریز طی ۴ روز برگزار شد و غرفه رضوان دانه همانند سال های پیش در این نمایشگاه حضور به عمل آورد و وظیفه خود را درهرچه بهتر برگزار شدن نمایشگاه انجام داد. در پایان نمایشگاه عنوان برترین غرفه را به […]