مکمل معدنی بوقلمون مولد
ویژه دوره تولید

تامین کننده کلیه احتیاجات ویتامینه و مواد معدنی بوقلمون مولد (دوره تولید)
کلیه ویتامین‌ها از نوع پوشش‌دار و از برندهای اروپایی و کلیه مواد معدنی بصورت Feed Grade می‌باشند.