بررسی بروز اسیـدوز در گـاوهـای شیـری

اسیدوز در گاو های شیری:  اسیدوز یک اختلال متابولیکی در شکمبه نشخوارکنندگان است که در آن میزان PH در نتیجه تغییر ناگهانی جیره غذایی نشخوارکنندگان از علوفه به کنسانتره بالا رخ می دهد.اسیدوز در اثر مصرف زیاد کربوهیدراتهای سهل التخمیر یا مصرف پایین الیاف در جیره غذایی و یا هر دوی این موارد ایجاد می‌شود. […]