وظایف تکنسین‌های پرورش دهنده جوجه‌گوشتی

یک مدیر یا تکنسین پرورش دهنده جوجه‌گوشتی زمانی در پروسه تولید و پرورش خود موفق خواهد بود که شناخت کامل نسبت به پتانسیل رشد پرنده پرورشی و تامین این نیازها توسط امکانات موجود در فارم را داشته باشد و نهایت تلاش خود را در ایجاد تعادل بین این دو مورد به کار بندد‌. بدون شک امر موفقیت در پرورش موجود زنده حاصل نخواهد شد مگر با مطالعه، تلاش و دلسوزی شبانه روزی که عموماً از مدیران، تکنسین‌ها و پرسنل پرورش دهنده جوجه‌گوشتی انتظار ‌می‌رود‌.

کنترل و مبارزه با جوندگان در واحدهای مرغداری

در بین جانوران موذی موجود در مرغداری‌‌‌، جوندگان به عنوان مهمترین عامل در انتشار عوامل بیماری زا به شمار ‌می‌روند و انتشار بیماری سالمونلا توسط جوندگان تائید شده است. جوندگان در مرغداری حضور دارند چرا که در این مزارع غذا‌‌‌، آب و پناهگاه به راحتی قابل دسترس است. انتقال سالمونلا به وسیله جوندگان بیشتر از جنبه انتقال مکانیکی مطرح ‌می‌باشد. آن‌ها ‌می‌توانند مریض نشوند ولی ناقل سالمونلا در روده‌های خود باشند. آن‌ها همچنین ‌می‌توانند به عنوان یک حامی‌، انواع باکتری‌ها را برای مدت زمان زیادی در بدن خود حفظ نمایند.

مدیریت بستر و دلایل ایجاد بستر خیس در پرورش جوجه های گوشتی

مدیریت صحیح کیفیت بستر می تواند سلامت جوجه های گوشتی و عملکرد آن ها را افزایش دهد. حفظ شرایط بستر خوب، یک عامل کلیدی در رشد موفقیت آمیز جوجه های گوشتی است. وجود بستر مناسب خود حکایت از مناسب بودن شرایط محیطی در سالن دارد.

اهمیت و کیفیت آب آشامیدنی در مرغداری

تحقیقات نشان داده است که کیفیت و محتوای آب، به عنوان یکی از مهمترین اجزای تغذیه طیور بایستی مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین اجرای مکرر برنامه های کنترل، ضدعفونی و پاکسازی امری ضروری به نظر می رسد. اجرای اینگونه برنامه ها مطمعناً در پارامترهای مختلف تولید موثر می‏باشد.

آماده سازی سالن مرغداری جهت شروع دوره پرورش جدید

مز موفقیت پرورش طیور گوشتی، اجرای یک برنامه مدیریتی مشخص و مؤثر قبل از ورود جوجه‌ها به فارم و طی دوران پرورش است. عفونت و بیماری همیشه یکی از معضلات مهم در صنعت مرغداری بوده است خوشبختانه آلودگی های میکروبی را می توان با رعایت اصول پیشگیری و کاربرد معیارهای مدیریتی کنترل نمود.