مجموعه رضوان دانه تبریز 

پیش رو در صنعت دام و طیور

خوراک سالم، دام سالم، غذای سالم، انسان سالم و جامعه سالم 

درباره ما

ما تیمی از افراد پرشور هستیم که هدفمان بهبود زندگی افراد از طریق محصولات است. برای حل مشکلات کسب و کار شما، محصولاتی عالی ارائه می کنیم.