Rezvan Daneh QC Lab

آزمایشگاه کنترل کیفی

توانمندی های آزمایشگاه کنترل کیفی خوراک دام وطیور، مجموعه رضوان دانه:

 • اندازه گیری درصد خلوص مواد معدنی
 • اندازه گیری چربی
 • اندازه گیری پروتئین خام
 • اندازه گیری پروتئین قابل هضم
 • اندازه گیری فیبر
 • اندازه گیری رطوبت
 • اندازه گیری TVN
 • اندازه گیری کلسیم
 • اندازه گیری فسفر خام
 • اندازه گیری خاکستر
 • اندازه گیری عدد پراکسید
 • ظرفیت بافری

آزمایشگاه کنترل کیفی مجموعه رضوان دانه در سال ۱۳۸۵ با تجهیزات روز دنیا شروع به کار نمود. 

آزمایشگاه کنترل کیفی رضوان دانه دارا ی امکان اندازه گیری درصد رطوبت، پروتئین خام،چربی، پروتئین قابل هضم، فیبرخام، TVN، کلسیم، فسفرکل، خاکستر کل، عدد پراکسید، ظرفیت بافری و همچنین اندازه گیری درصد خلوص مواد معدنی می باشد. 

تمام آزمایش های لازم جهت اندازه گیری همه ی  موارد مربوط به کنترل مواد اولیه و محصول تولیدی در کمترین زمان ممکن و با بالاترین دقت انجام می شود. همه ی  آزمایشات  انجام یافته دقیقا مطابق  آخرین استاندارد اندازه گیری و آزمون هر مورد صورت می پذیرد .

تمامی مواد استفاده شده در اندازه گیری  آزمایشات از نوع درجه یک ( مجللی، Merck ،Carlo-Erba ، Chem-lab) بوده و توسط دستگاه های Hi-teck و به روز دنیا انجام می  گیرد تا خطای آزمایش به حداقل مقدار ممکن برسد. 

خوراک دام و طیور تولیدی رضوان دانه با استانداردهای نمونه برداری، نمونه گیری شده و جهت انجام آزمایش های لازم تحویل آزمایشگاه کنترل کیفی می شود.

بخش تحقیق و توسعه (R&D) شرکت جهت بالابردن کیفیت، سرعت و دقت بالا در سال 1402 به آخرین تکنولوژی روز دنیا به نام (NIRS) مجهز گردید.