بازدید معاون محترم وزارت جهاد کشاورزی از شرکت رضوان دانه تبریز

در مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ معاون محترم وزارت جهاد کشاورزی جناب آقای دکتر حسین دماوندی نژاد و هیئت همراهشان از طرح توسعه ی شرکت رضوان دانه تبریز بازدید به عمل آوردند

طرح توسعه شرکت رضوان دانه تبریز
پروژه فاز سوم مجتمع کارخانجات رضوان دانه تبریز