بازدید ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان از شرکت رضوان دانه

در مورخ ۱۴۰۱/09/۱3 ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی جناب آقای دکتر فتحی به همراه معاونین از طرح توسعه شرکت تولیدی بازرگانی رضوان دانه تبریز بازدید به عمل آوردند.

بازدید معاون محترم وزارت جهاد کشاورزی از شرکت رضوان دانه تبریز