دومین سمینار علمی، تخصصی و معرفی محصولات جدید طیوری شرکت رضوان دانه
در تبریز
 در مورخه 1403/02/05 دومین سمینار علمی، تخصصی و معرفی محصولات جدید طیـوری مجتمع کارخانجات رضوان دانه در هتل ائل گلی  با حضور جمحعی از مرغداران و متخصصین این امر برگزار گردید.
بازدید رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی
از مجتمـع کارخانجات رضـوان دانه تبریـز