بیست و دومین نمایشگاه بین المللی دام و طیور، آبزیان و صنایع وابسته سال 1403
کلانشهر تبریز

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی دام و طیور، آبزیان و صنایع وابسته در 30خرداد ماه 1403 در نمایشگاه بین المللی تبریز طی 4 روز برگزار شد و غرفه رضوان دانه همچون سال های قبل در این نمایشگاه حضور به عمل آورد و وظیفه خود را در هرچه بهتر برگزار شدن نمایشگاه انجام داد. در پایان نمایشگاه عنوان برترین و زیباترین غرفه را به خود اختصاص داد.

نمایشگاه نخستین رویداد صدرا در دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
غرفه رضوان دانه تبریز