نمایشگاه نخستین رویداد صدرا در دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
غرفه رضوان دانه تبریز

به گزارش روابط عمومی واحد تبریز، نمایشگاه نخستین رویداد صدرا در دانشگاه آزاد اسلامی تبریز با حضور مسئولین افتتاح و کار خود را آغاز کرد. صدرا مخفف دانشگاه، صنعت و راه اشتغال است که با حضور بیش از 70  شرکت های بزرگ و کوچک صنعتی در سالن چند منظوره شهید بیوک منیر سرابی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز با حضور مسئولین افتتاح و آغاز به کار کرد و شرکت رضوان دانه تبریز نیز در این رویداد حضور یافت.

دریافت گواهینامه طلایی رعایت حقوق مصرف کنندگان در سال 1401